Mgr. Pavel Hochmann

Mgr. Pavel Hochmann

Pavel Hochmann se narodil v r. 1957 v Hradci Králové. V bohatých profesních zkušenostech se opírá o tři pilíře svého vzdělání a formace: exaktní náhled mu zajistila Fakulta elektrotechnická ČVUT (1984), humanitní dimenzi mu poskytla Teologická fakulta UP Olomouc (1992) a po skončení studia přijal kněžské svěcení. Poté kultivoval empatii ve výcvicích v individuální psychoanalytické psychoterapii a ve skupinové daseinsanalytické psychoterapii, během kterých mu základní teoretický vhled dala Pražská psychoterapeutická fakulta (1997). 

V kontextu našich skupin Pavel vystupuje v roli koterapeuta, který přináší detailní znalost vybraných příběhů a psychoanalyticky laděný úhel pohledu na dění ve skupině.